مشاور وزير بهداشت گفت:‌ حدود 30 درصد موارد بيماري به علت تداخل دارويي و تجويزهاي غير ضرور به وجود مي‌آيد و سالانه حداقل 250 ميليارد تومان به همين علت در كشور ما از بين مي‌رود.
محمدرضا واعظ مهدوي در گفت‌وگو با فارس افزود:‌ در زمان حاضر به علت نبود سيستم پزشك خانواده به خصوص در شهرها مردم در يك حالت بلاتكليفي در رفتن به پزشك به سر مي‌برند و گر چه آزاد هستند، به هر پزشكي كه مي‌خواهند مراجعه كنند ولي‌ در بسياري مواقع براي درمان يك بيماري به چند پزشك مراجعه مي‌كنند و سرگردان هستند.
وي گفت: پزشكان هم چون سوابق بيمار را ندارند هر يك به تشخيص خود يكسري دارو تجويز مي‌كنند و چون پزشكان مشاوره لازم را به بيمار نمي‌دهند گاهي بيمار در يك روز براي يك بيماري به چند پزشك مراجعه مي‌كند و اين امر علاوه بر هزينه‌هاي مضاعف ويزيت پزشك موجب تداخل دارويي در افراد و بروز بيماري‌هاي جديد مي‌شود.
مشاور وزير بهداشت افزود: نبود سيستم پزشك خانواده و تجويزهاي غير ضرور و متعدد به بيماران موجب شده كه اكنون در هر خانه يك انبار دارو وجود دارد كه بسياري از داروهاي آن تاريخ گذشته است و چون پزشكان از نتايج كار همكاران خود مطلع نيستند به طور مرتب بر عوارض ناشي از مصرف اين داروها و خوددرماني‌ها اضافه مي‌شود.
وي گفت: واقعاً آمار دقيقي از ميزان عوارض ناشي از تداخل دارويي در كشور وجود ندارد اما به طور كلي در اكثر كشورها بين 25 تا 30 درصد موارد بيماري را ناشي از تداخل دارويي و تجويز داروهاي غير ضرور مي‌دانند كه در كشور ما اين ميزان حدود 250 ميليارد تومان در سال برآورد مي‌شود كه هدر مي‌رود.