BMI

BMI مخفف شاخص توده بدن است و نشان میدهد  که آیا شما  نسبت به قدتان کم وزن، اضافه وزن یا وزن ایده آل دارید. داشتن وزن ایده آل بسیار مهم است ، چرا که اگر وزن  افزایش  یا کاهش پیدا کند برای بدن مضر است. درBMI جنسیت  و قد و وزن مهم است و برای افراد بالای 18 سال مناسب است و برای افراد باردار صدق نمیکندخیلی از ما برای اینکه بدانیم وزن مناسبی داریم یا نه عدد 100 را از اندازه قدمان برحسب سانتیمتر کم می کنیم و عدد به دست آمده را وزن مناسبمان می دانیم. یعنی مثلا اگر قدتان 1.68 باشد که برحسب سانتیمتر 168 می شود و 100 را از آن کم کنیم وزن شما نباید بیش از 68 کیلوگرم باشد.

این معیار تقریبا صحیح است. اما آیا معیار دقیق تری برای محاسبه وزن ایده آل مان وجود ندارد؟
معیار بهتری هست و آن محاسبه BMI یا شاخص توده ی بدن است.

2

برای محاسبه نمایه توده بدنی تان باید وزنتان را بر مجذور قدتان برحسب متر تقسیم کنید. اگر وزن را با W و قد را با L نشان دهیم:

پس اگر در مثال بالا که قد فرد را 1.68 در نظر گرفتیم وزن شخص 75 کیلوگرم باشد خواهیم داشت:

3

معنای عدد به دست آمده چیست؟
عددی که به دست می آورید باید بین 18.5 تا 24.9 باشد. اگر این عدد از 18.5 کمتر باشد شما باید حتما وزنتان را اضافه کنید چون زیادی لاغر هستید و اگر این عدد از 24.9 بیشتر باشد اضافه وزن دارید و باید وزنتان را کم کنید.
افرادی که BMI 25 تا 30 دارند چاقند و افراد با BMI بالاتر از 30 بیمارند.

4

یعنی شخص مورد مثال ما برای اینکه به BMI 24.9 برسد باید چقدر وزن کم کند؟

یعنی این شخص باید 5 کیلوگرم از وزنش کم کند تا به مرز سلامتی برسد.

nokte

نکات و هشدارها

 

اندازه گیری شاخص توده بدن (BMI) با ارزش است، اما زمانی که آن را برای تعیین سلامت و وضعیت بدن استفاده می کنیم، عوامل دیگر نیز باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، یک فرد که دارای مقدار زیادی از توده عضلانی است BMI بالایی دارد، در نتیجه در طبقه بندی افراد به عنوان فردی که اضافه وزن دارد؛ شناخته می شود. اما این بدان معنی نیست که این فرد ناسالم است. هر چند،این به دلیل توده عضلانی اضافی است و نه چربی.
پزشکان همچنین در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند وراثت و شرایط پزشکی را علاوه بر BMI، از لحاظ ارزیابی سلامت مهم می دانند. علاوه بر این، زنان به طور متوسط، نسبت به مردان درصد بالاتری از چربی در بدن شان دارند و نیز چربی بدن با بالا رفتن سن تمایل به افزایش دارد.

 

منبع-phow