book

کشمکش حقیقی  در زندگی ، فقط به  آنچه می خواهید داشته باشید ارتباط ند ارد  ؛ چون با رسیدن به آن آرزوها هم  ادامه می یابد . خیلی از مردم یاد گرفته اند  چطوری آنچه را که دوست دارند  به دست آورند ، ولی لذتی از آن نمی برند . آنچه بدست می آورند  هرگز برایمان کفایت نمی کند و همیشه احساس می کنند چیزی ناقص دارند. آنان در  درون خود و  همچنین در ارتباطات  و کارشان  نشاط ندارند  و همواره موضوعی هست که آرامش ذهنی شان را بر هم بزند .
البته موفق بودن شخص نیز تنها به داشتن احساس خوب یا شاد بودن نسبت به زندگی مربوط نیست و مستلزم این است که اطمینان داشته باشید به آنچه می خواهید نائل می شوید و انگیزه ی لازم برای رسیدن به آن را دارید . لازمه ی موفقیت فردی داشتن درکی روشن از این است که چگونه زندگی مورد علاقه ی خود را خلق کنید . برای برخی افراد  ، موفقیت فردی به این معنی است که چگونه بیشتر به دست آورند و برای عده ای دیگر ، رسیدن به این درک است که چگونه شادتر باشند ؛ برای بسیاری دیگر نیز یادگیری هر دو مهارت مهم است .
دستیابی به موفقیت شخصی نباید به بخت و اقبال یا سرنوشت واگذار شود . اگر چه برخی افراد با توانایی هایی بخصوص به دنیا می آیند ، مهارت ها باید آموخته و تمرین شوند تا موفقیت حاصل شود . خبر خوب این است که شما می توانید یاد بگیرید چگونه به موفقیت فردی دست یابید . کافی است تغیراتی کوچک اما چشمگیر در طرز فکر ، احساس و نحوه ی عمل خود بدهید تا زندگی مورد علاقه ی خود را بسازید .در کتاب ” چگونه آنچه را می خواهید به دست آورید” نوشته دکتر جان گری  پاسخ  تمام پرسش‌هایی را که در زمینه خلق موفقیت در ذهنتان نقش بسته است را  می توانید بیابید.

نویسنده کتاب اعتقاد دارد که چهار گام اصلی ؛١- اراده ی خود را محکم کنید ،٢- آنچه را نیاز دارید به دست آورید ٣- آنچه را می خواهید به دست آورید ۴-موانع را از سر راه موفقیت فردی بردارید، برای نیل به موفقیت فردی در زندگی وجود دارد که آشنایی با این گام ها و تقویت آنها با کمک رهنمودهای ذکر شده در کتاب می تواند کمک کند که به این مهم دست پیدا کنید.با دستیابی به موفقیت فردی ، کشمکش های زندگی نیز متوقف می شود و آنچه قبل از این دشوار می نمود به آسودگی می گراید . البته مشکلات زندگی همچنان وجود دارد ؛ اما شما در حل آن ها موفق تر خواهید بود .

فراموش نکنید زنده بودن به معنی تحرک داشتن است .رمز موفقیت درونی عبارت است از مرتبط بودن با آرامش ، اطمینان ، عشق و لذت درونی خودتان . وقتی مطمئن باشید چگونه باید به آنچه می خواهید برسید ، کمتر بی قراری می کنید و می پذیرید که زندگی یک فرایند است و در می یابید رسیدن به آنچه مطلوب شماست به زمان نیاز دارد . وقتی درهای قلبتان گشوده شود و با خودتان رو راست می شوید ، از هر گامی که در این راه بر می دارید لذت می برید و قدر آن را می دانید .مهم ترین تفاوت کسانی که در زندگی موفق می شوند و افرادی که شکست می خورند ، دانستن چگونگی بازگشت دوباره است .

مشخصات کتاب
نویسنده:جان گری
مترجم:امیر بهنام
ناشر: نسل نو اندیش
منبع : www.tebyan.net