behtarin-modelhaye-ghaza-khordan

در بعضی جاها و شرایط مختلف توصیه نمی شود غذا بخورید. چرا که باعث پرخوری و کمتر جویدن غذا می شود. برای مثال در تاریکی غذا نخورید چون متوجه مقدار غذا نمی شوید و از غذایی که می خورید لذت کافی نمی برید. آشپزخانه جای مناسبی برای غذا خوردن نیست چون شرایط آشپزخانه ممکن است باعث افزایش اشتهای شما شود. در محل کار چون با دقت غذا نمی خورید توصیه نمی شود. با عجله غذا میل نفرمایید. علم پزشکی و تغذیه پیشنهاد می کند در هنگام تماشای تلویزیون و جلوی مانیتور غذا نخوردید. در رستوران ها هم با توجه به شرایط خاص خودش باعث افزایش اشتهای شما می شود و غذاهای بیرون و آماده نیز در کل مضر می باشند. غذاها را بیشتر بجوید. کم جویدن به دستگاه گوارش شما آسیب می رساند.