از صدها سال قبل، ساكنان روستايي در مركز چين از استخوان يک دايناسور به عنوان داروي براي درمان سرگيجه، ‌درد مفاصل، سوختگي‌هاي شديد و سردرد استفاده مي‌كنند.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ایسنا، مردمان چين از قرن‌ها قبل ‌اعتقاد زيادي به خصوصيات خاص دايناسور و اجزاي بدن آن داشته‌اند.

طبق گفته دكتر دنگ ژيمنگ از آكادمي علوم پكن، مردمان اين دهكده از پماد ساخته شده از استخوان دايناسور براي درمان سرگيجه، درد مفاصل و سوختگي‌هاي شديد استفاده مي‌كنند.

آنها همچنين از جوشانده استخوان دايناسور به عنوان داروي مسكن سردرد استفاده مي‌كنند. تا به حال در اين روستا كه در استان هنان (Henan) كشور چين واقع شده است بقاياي استخوان بيش از 50 دايناسور كشف شده است.

مدتي قبل نيز بقاياي استخوان يك دايناسور گوشتخوار كه در حدود 85 تا 100 ميليون سال قبل مي‌زيسته است، در اين منطقه كشف شد.

در سالهاي اخير كاوش براي كشف استخوان دايناسور و فروش آن در بازار سياه، شغل تعداد زيادي از مردمان اين منطقه محسوب مي‌شود.
طبق برآورد باستان شناسان تنها در دهه گذشته، بيش از يك تن استخوان دايناسور در اين منطقه كشف و در بازار سياه به فروش رفته است. در حال حاضر هر كيلو استخوان دايناسور در بازار سياه اين منطقه به مبلغ هر كيلو 60 سنت خريد و فروش مي‌شود.