mediterranean-food

بررسی چند ساله درباره فواید رژیم غذایی مدیترانه ای نشان داد که افراد بزرگسالی که از این رژیم تبعیت می کنند کمتر به بیماری های قلبی دچار می شوند . به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Ekavi Georgousopoulou؛ “یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که رژیم غذایی مدیترانه ای مداخله سودمندی برای رده های گوناگون سنی است.” وی در ادامه افزود: ” این یافته ها علاوه بر این نشان داد که رژیم غذایی مدیترانه ای اثر مستقیمی را بر سلامت قلبی دارد، به طور کلی می توان به اثرات غیر مستقیم آن یعنی کاهش ابتلا به دیابت، فشارخون و التهاب نیز اشاره کرد.”محققین در این مطالعه 2500 بزرگسال یونانی در دامنه سنی 18 تا 89 سال را بررسی کردند. داده های سلامت آزمودنی ها از سال 2001 تا 2012 جمع آوری شده بود. علاوه براین، در ارزیابی های دقیق تر پیشینه پزشکی، عادات غذایی و سبک زندگی در شروع، پس از 5 سال و پس از 10 سال نیز جمع آوری شد. محققین رژیم غذایی آزمودنی ها را بر اساس تناوب گزارش شده  یا میزان دریافت 11 گروه غذایی از 1 تا 55 امتیاز دهی کردند. به طور کلی، نزدیک به 20 درصد مردان و 12 درصد زنان به بیماری قلبی و عروقی ( سکته قلبی- بیماری کرونر قلبی ناشی از تجمع پلاک در عروق) مبتلا شدند و یا این که بر اثر ابتلا درگذشتند. یافته های حاصل از این مطالعه در شصت و چهارمین همایش سالانه کاردیولوژی San Diego ارایه شد.

منبع : www.yourdoctor.ir