Woman ith her head under her pillow trying to sleep

بی خوابی معمولا گریبان چه افرادی را می گیرد و چه افرادی با این عارضه بیشتر درگیرند!

بیخوابی در افراد مختلف و به علت‌های مختلف بروز می‌کند البته بیخوابی‌های افراد سالمند به خاطر کهولت سن و بیماری است.

ایرج خسرونیا متخصص داخلی اظهار داشت: بیخوابی در افراد مختلف و به علت‌های مختلف بروز می‌کند البته بیخوابی‌های افراد سالمند به خاطر کهولت سن و بیماری است.

وی افزود: اشخاصی که در طول روز به خاطر مشکلات کاری، شخصی و … دچار استرس می‌شوند دچار کم خوابی می‌شوند.

خسرونیا خاطرنشان کرد: یکی دیگر از علل بی‌‌خوابی این است که افراد در طول روز کم غذا می‌خورند و دچار گرسنگی می‌شوند.

وی ادامه داد: برخی مواد اعتیادآور از عوامل موثر در بیخوابی است. جوانانی که از برخی مواد اعتیادآور استفاده می‌کنند، بیخوابی‌شان از افراد مسن بیشتر است.

خسرونیا افزود: بیخوابی یکی از مشکلاتی است که در سالمندان بیشتر از سایر افراد بروز می‌کند و در  سالمندان بیمار هم بیشتر دیده می‌شود، که آنها را مجبور به استفاده از داروهای خواب‌آور می کند

باشگاه خبرنگاران