arms

در زمان روزه داری به دلیل ضعف ناشی از روزه داری و نیز نداشتن زمان برای ورزش کردن، این احتمال وجوددارد که عضلات تان ناتوان و ضعیف شود.ما دراین بخش ورزش هایی  ساده برای تقویت و متناسب کردن عضلات دست ها به شما معرفی می کنیم که نیروی زیادی برای انجام آنها لازم نیست، شما را خسته نمیکند و دست هایتان را خوش فرم می کند….

۱- اگر می خواهید عضلات سرینی ورزیده ای داشته باشید، باید عضلات دورسی لاتیسموس (عضلات زیر بغل) خود را در ماه رمضان تقویت کنید.

muscles

عضلات دورسی لاتیسموس،‌ عضلات بزرگی هستند که توسط بافت های عمقی به عضلات سرینی باسن متصل شده اند. بنابراین، تقویت عضلات دورسی لاتیسموس به حرکت آزادانه تر عضلات سرینی باسن کمک می کند.
داشتن عضلات سرینی ورزیده در ماه رمضان چه اهمیتی دارد؟ عضلات سرینی متناسب، نیروی لازم برای همه ی تمرین های پایین تنه که مستلزم سفت کردن باسن هستند را فراهم می کنند.

حرکت گاوآهن

sculpt-smarter-look-hotter

روی یک صندلی بنشینید، پاها را به جلو دراز کنید، کف پا را به جلو خم کنید و پاشنه ی پا را روی زمین قرار دهید. یک کش ورزشی را پشت پاها قرار دهید و دسته های آن را در دست بگیرید، دست ها را کنار بدن و کف دست ها را به سمت بالا قرار دهید.
در حالی که بالاتنه را صاف و شانه ها را پایین نگه می دارید، دست ها را تا جایی که می توانید به عقب بکشید (همان طور که در شکل می بینید). به حالت اولیه بازگردید.
این حرکت را ۳ سری و در هر سری، ۱۲ بار تکرار کنید. دقت کنید و دست ها را صاف و کشیده نگه دارید تا عضلات دورسی لاتیسموس درگیر شوند زیرا در صورت خم کردن دست ها، عضلات سه سر بازو درگیر می شوند.

۲- اگر می خواهید شانه هایی برازنده داشته باشید، باید عضلات روتاتور کاف (چرخاننده ی شانه) را در ماه رمضان تقویت کنید.

muscles-3

این گروه چهار عضله ای، دور تا دور شانه را احاطه کرده اند و آن را ثابت نگه می دارند. بلند کردن وزنه به جلو و پهلو، دو عضله را درگیر می کند اما اگر می خواهید شانه های متناسب و فوق العاده ای داشته باشید، باید هر چهار عضله را تقویت کنید.
چگونه؟ راحت تر از آن چیزی است که فکر می کنید و تنها باید شانه ها را بچرخانید. این عضلات، عضلات چرخاننده نام دارند بنابراین طبیعی است که برای تقویت آن ها، باید بچرخانیدشان.

حرکت چرخاندن توپ

sculpt-smarter-look-hotter-4

در حالت ایستاده قرار بگیرید و دست راست را به طرف جلو و در امتداد شانه صاف کنید و با کف دست، توپی را به دیوار روبه روی خود فشار دهید (همان طور که در تصویر نشان داده شده است).
توپ را به آرامی و حول یک دایره ی کوچک، ‌۲۰ بار در جهت عقربه های ساعت و ۲۰ بار خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. دست ها را جابه جا کنید و همین کار را تکرار کنید تا یک دور، کامل شود.
این حرکت را دو دور انجام دهید. در این حرکت به جای استفاده از وزنه، از توپ استفاده کنید تا هر چهار عضله درگیر شوند.

۳- اگر می خواهید بازوهای خوش فرم داشته باشید، عضلات دلتایی عقبی خود را در ماه رمضان تقویت کنید.   

muscles-1

این عضله دقیقاً در پشت عضله ی سه سر بازو قرار دارد. اگر عضلات شما به قدری شل هستند که مرز بین آن ها مشخص نیست، نمی توانید سر این عضله را تشخیص دهید.
عضلات دلتایی عقبی خود را تقویت کنید تا عضلات، خود را نشان دهند و بتوانید این عضلات را از عضلات سه سر بازو تفکیک کنید.

حرکت رنگین کمان

sculpt-smarter-look-hotter-6-349x300

یک کش ورزشی را روبه روی ران ها در دست بگیرید، دست ها را کمی بیشتر از عرض شانه ها باز کنید و کف دست ها را به سمت ران قرار دهید.
دست ها را بالای سر ببرید و کشیده نگه دارید، همزمان دست ها را از یکدیگر دور کنید و کش ورزشی را بکشید (همان طور که در تصویر می بینید).
دست ها را پشت سر، پایین بیاورید طوری که شست دست ها به سمت زمین قرار گیرند. دوباره دست ها را بالا بیاورید و سپس، به حالت اولیه بازگردید. این حرکت را ۳ سری و در هر سری، ۱۲ بار تکرار کنید.
ممکن است موقع انجام همین حرکات ساده، به علّت روزه داری، دچار افت قند خون گردید. درصورتی که احساس کردید دچار افت قند خون شده اید، اندکی دراز بکشید و دوباره شروع کنید.

منبع : baghdaroo.com