Ligature Director (1)

دایرکتور لیگاچور وسیله ای در دندانپزشکی است که قرار دادن سیم لیگاچور دوربراکت ها بعد از اتصال آرچ وایر را عملی می سازد.در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویری ازاین وسیله را خواهید دید

Ligature Director (2)

Ligature Director (3)

Ligature Director (4)

Ligature Director (5)

Ligature Director (6)

Ligature Director (7)

Ligature Director (8)

Ligature Director (9)

Ligature Director (10)

Ligature Director (11)

Ligature Director (12)

Ligature Director (13)

Ligature Director (14)

Ligature Director (15)