index.jpg427868

چرا کم شنوایی و اختلالات مربوط به سیستم شنوایی در میانسالی و پیری به سراغ افراد می آیند!

تحقیقی که روی موش‌ها انجام شده، ارتباطات زیاد میان سلول‌های حسی و سلول‌های عصبی در گوش داخلی موش‌های سالخورده ثابت گردید. دانشمندان فکر می‌کنند چون این ارتباطات به‌طور طبیعی در معرض صدای بلند، ،به شنوایی آسیب می‌رسانند، این ارتباطات جدید آسیب دیده می‌توانند دلیل کم شنوایی در سالخوردگی باشند.
به گفته پژوهشگران، اگر این ادعا ثابت شود، یافته‌های ما ایده‌های جدیدی برای چگونگی درمان یا پیشگیری ازکم شنوایی مربوط به سالخوردگی به ما ارائه دهند.
دراین آزمایشات، محققان سیگنال‌های الکتریکی درون سلول‌های مویی موش‌های جوان و پیر را ثبت کردند و دریافتند سلول‌های عصبی هم فعالند و میزان فعالیت‌شان به توانایی‌های شنوایی حیوانات مربوط است: هرچقدر شنوایی یک حیوان قوی‌تر بود، سلول‌های عصبی‌اش فعال‌تر بودند. اگر همین پدیده در گوش انسان هم رخ دهد، ممکن است راه‌هایی برای پیشگیری از شکل‌گیری ارتباطات جدید سلول‌های عصبی در سلول‌های مویی داخلی وجود داشته باشد، تکنیکی که به حفظ شنوایی نرمال در سنین بالا کمک کند.