Preston-Dentist-Tooth-Decay-stages

سعی کنید از سلامت دندان هایتان اطلاع داشته باشید و نگذارید دندان پوسیده ای در دهانتان وجود داشته باشد!

کیوان ساعتی، دندانپزشک ترمیمی با اشاره به مسئله پوسیدگی دندان اظهار کرد: به‌هیچ عنوان نباید حتی یک دندان پوسیده در دهان خود داشته باشید به دلیل آنکه پوسیدگی دندان نیز یک بیماری محسوب می‌شود که باید مانند سایر بیماری‌ها به درمان آن پرداخت.
وی افزود: به فرد نمی‌توان گفت وجود مقدار معینی دندان پوسیده در دهان وی معقول است بیان این مسئله مثل این خواهد بود که مدت‌زمانی معین را برای ابتلای فرد به تب خوب بدانیم. پوسیدگی در دهان فرد نیز مانند تب نباید وجود داشته باشد.
این دندانپزشک ترمیمی اظهار داشت: میزان دندانهای ترمیم‌شده در کشور‌های پیشرفته در حد صفر است و تعداد این دندان‌ها در ایران به 2 تا 3 دندان ترمیمی می‌رسد این تعداد در شهر‌ها و مناطق خوب ایران دیده می‌شود.
ساعتی ادامه داد: در شهر‌ها و روستا‌های دورافتاده تعداد دندان‌های پوسیده به 6 تا 7 دندان نیز می‌رسد. بروز این بیماری در فرد به عوامل مختلفی از جمله فرهنگ، رعایت بهداشت و دسترسی به مراکز دندانپزشکی باز می‌گردد.
وی با اشاره به دفعات مراجعه به دندانپزشکی بیان کرد: افراد سالم هر شش ماه یکبار به دندانپزشک مراجعه کنند این تعداد مراجعه برای افرادی که دو تا سه دندان پوسیده خود را ترمیم کرده‌اند، به هر سه تا چهار ماه یکبار می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران