EEG_cap

این کلاه هوشمند کمک شایانی به افراد معلول می کند و می تواند آنان را در تقویت قوای حرکتی و جسمی شان یاری کند!

این کلاه هوشمند به شما کمک می‌کند تا با نیروی ذهن اجسام پیرامون خود را به حرکت درآورید و این به نوع برنامه‌ای که برای این کلاه نوشته‌شده بستگی دارد. در حقیقت پژوهشگران دانشگاه مریلند در طراحی این دستگاه به معلولانی اندیشیده‌اند که از ناتوانی جسمی و حرکتی رنج می‌برند و حرکت اجسام اطراف برایشان دشوار یا غیر ممکن است.
استفاده از این کلاه هوشمند می تواند تحول شگرفی را در زندگی افراد به وجود آورد  واین دسته از بیماران  با استفاده از این محصول قادر خواهند بود تا بسیاری از کارهای خود را بدون کمک دیگران انجام دهند.
حسگرهای این کلاه هوشمند از طریق فنّاوری EEG امواج مغزی را دریافت کرده و افراد معلول می‌توانند ویلچرها، اندام‌های مصنوعی و دیگر اجسام پیرامون خود را حرکت دهند.