داروهای رقیق‌کننده خون برای کمک به پیشگیری از حملات قلبی، سکته‌های قلبی و انسداد عروق خونی ناشی از لخته‌ها تجویز می‌شوند.
این داروها همچنین برای افرادی که مشکلات قلبی از قبیل فیبریلاسیون دهلیزی، التهاب وریدی (فلبیت) یا نارسایی احتقانی قلب دارند تجویز می‌شود.رقیق‌کننده‌های خون ممکن است با داروهای رایج مانند آسپیرین، ایبوپروفن و آنتی اسیدها  تداخل داشته باشند- بنابراین قبل از این که یک داروی رقیق‌کننده خون را مصرف کنید، باید به دکترتان در مورد سایر داروهایی که دریافت می‌کنیداطلاع دهید.

افرادی که داروهای رقیق‌کننده خون مصرف می کنند، باید از سیگار اجتناب کنند. آنها همچنین باید به طور مرتب آزمایش‌خون انجام دهند تا میزان تاثیر دارو تحت نظارت باشد.