داروهاي استروئيدي از جمله كورتيزون استنشاقي خطر بروز التهابات ريوي را در افراد مبتلا به بيماري اسنداد مزمن ريوي copd افزايش مي دهد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري آلمان، متخصصان دانشگاه مك گيل مونترال كانادا دريافتند در بيماران مبتلا به copd كه اسپري كورتيزون استفاده مي كنند، خطر بروز پنوموني يا التهاب ريوي تا 70 درصد افزايش مي يابد كه اين امر باعث تشديد روند بيماري آنها و حتي مرگبار شدن آن مي گردد.
بنابراين گزارش، محققان اثبات كردند خطر بروز پنوموني با دوز استروئيد مصرفي در بيماران copd افزايش مي يابد و برعكس استفاده نكردن از اسپري كورتيزون التهابات ريوي آنها را كاهش مي دهد.
اين گزارش حاكي از آن است بايد از استفاده از كورتيزون استنشاقي در مبتلايان به copd جلوگيري كرد تا بدين ترتيب مانع از تنگ تر شدن مداوم برونش هاي ريه و بروز سرفه و تنگي نفس در آنها شود.
يادآور مي شود، متخصصان با بررسي 175 هزار بيمار مبتلا به انسداد مزمن ريوي copd بين سال هاي 1988 تا 2003 ميلادي به اين مطلب دست يافتند.