استفاده از دارو درماني و آموزش هاي خاص در درمان اختلالات يادگيري كودكان موثر است.

دكتر خوشابي روانپزشك كودكان و نوجوانان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: سه اختلال يادگيري شامل ديكته نويسي، روخواني و رياضي از اختلالات مربوط به يادگيري در كودكان به حساب مي آيد كه اين اختلالات در پسران بيشتر از دختران است.
وي ادامه داد: اين كودكان از نظر درماني نيازمند آموزش هاي خاص هستند لذا در صورت وجود هر دو اختلال يادگيري و كمبود تمركز در كودكان استفاده از داروهاي اختصاصي براي افزايش تمركز كمك كننده است.
وي تصريح كرد: اين كودكان از نظر بهره ي هوشي، سلامتي در حواس بينايي و شنوايي و داشتن امكانات محيطي و آموزشي در موقعيت نسبتا مناسبي هستند و محدوديت هاي شديد عاطفي ندارند لذا براي تشخيص انواع اختلالات يادگيري در كلاس اول بايد حداقل شش تا نه ماه از شروع سال تحصيلي بگذرد زيرا بسياري از اشكالات در شروع سواد آموزي طبيعي است.
وي تصريح كرد: ژنتيك در بروز اين اختلالات نقش مهمي دارد زيرا در تعدادي از موارد مشابه مشكل كودك در ديكته نويسي يا روخواني در اقوام درجه اول مثل پدر و مادر يا درجه دوم خانواده هاي پدري و مادري هم وجود دارد.