در این بخش از مجله پزشکی دکتر سلام 48 عکس مربوط به بیماری ایدز را گردآوری و تهیه کرده ایم. تصاویری که به هر شکل نمادی از ایدز و پیشگیری از ویروس ایدز است. سایت hiDoctor.ir از ابتدای فعالیت خود سعی بر آن داشته است که در پیشگیری از ایدز کمکی کند. فعالیت های خود را ادامه داده ایم و با این امید ادامه می دهیم تا روزی شاهد متوقف شدن این بیماری باشیم. دانشمندان در حال تحقیق درمورد درمان ایدز هستند و ما امیدواریم دارویی برای درمان قطعی بیماری ایدز کشف شود. عکس هایی را تهیه کرده ایم که به هر نحوی با بیماری و ویروس ایدز در ارتباط است و یکی از نماد های بیماری ایدز روبان قرمز است که عکسهای آن را می توانید مشاهده کنید. چند تا پوستر درمورد روز جهانی ایدز نیز تهیه شده است. ان شا الله با دعای شما عزیزان دارویی برای این بیماری کشف شود.

AIDS-HIV-photos (1)

AIDS-HIV-photos (1)

Stop Aids – Get tested

AIDS-HIV-photos (1)

AIDS-HIV-photos (1)

 

AIDS-HIV-photos (2)

AIDS-HIV-photos (2)

December 1st – World Aids Day

AIDS-HIV-photos (3)

Stop AIDS Now

AIDS-HIV-photos (4)

AIDS-HIV-photos (5)

HIV – AIDS

AIDS-HIV-photos (6)

AIDS-HIV-photos (7)

AIDS-HIV-photos (8)

AIDS-HIV-photos (9)

AIDS-HIV-photos (10)

AIDS-HIV-photos (11)

AIDS-HIV-photos (13)

AIDS-HIV-photos (14)

AIDS-HIV-photos (15)

AIDS-HIV-photos (16)

AIDS-HIV-photos (17)

واکسن بیماری ایدز

AIDS-HIV-photos (18)

AIDS-HIV-photos (19)

پوستر های مربوط به بیماری ایدز

AIDS-HIV-photos (20)

AIDS-HIV-photos (21)

AIDS-HIV-photos (22)

AIDS-HIV-photos (23)

AIDS-HIV-photos (24)

AIDS-HIV-photos (25)

AIDS-HIV-photos (26)

ایدز

AIDS-HIV-photos (27)

AIDS-HIV-photos (28)

AIDS-HIV-photos (29)

AIDS-HIV-photos (30)

AIDS-HIV-photos (31)

Stop Aids

AIDS-HIV-photos (32)

AIDS-HIV-photos (33)

AIDS-HIV-photos (34)

Prevemtion education

AIDS-HIV-photos (35)

AIDS-HIV-photos (36)

AIDS-HIV-photos (37)

AIDS-HIV-photos (38)

AIDS-HIV-photos (39)

AIDS-HIV-photos (40)

AIDS-HIV-photos (41)

AIDS-HIV-photos (42)

AIDS-HIV-photos (43)

AIDS-HIV-photos (44)