images.jpg66

لطفا سعی کنید نه گفتن را تمرین کنید و با این کار در برابر انواع آسیب های اجتماعی از خود دفاع کنید!

بسیاری از نوجوانان به این دلیل دچار آسیب هایی مانند اعتیاد به مواد مخدر و الکل می شوند که توانایی رفتار قاطع یا قدرت نه گفتن را ندارند.
آنها اغلب برای اینکه حمایت و دوستی همسالان خود را از دست ندهند، در مقابل خواست های آنها مقاومت نمی کنند و بهایی سنگین برای آن می پردازند.
این در حالیست که مهارت نه گفتن، امروزه نه تنها در کاهش جرم و روی آوردن به گروه های بزهکاری موثر و مفید واقع می شود بلکه در تمام عرصه های زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی تاثیر بسزایی دارد.
افرادی که این مهارت را در خود تقویت می کنند به لحاظ روانی و اجتماعی افراد سالمی هستند که در سخت ترین و بحرانی ترین مسائل به انحرافات کشیده نمی شوند و توان رد کردن هر آسیبی را دارند.
بهترین دوره آموزشی این مهارت در دوران کودکی است و هر خانواده ای موظف است این رفتار را در کودک خود تقویت، تا آینده و دوره بزرگسالی فرزندان خود رااز این طریق تضمین کند.
بیشتر افرادی که در هر موقعیتی تصمیم به نه گفتن و رد یک خواسته را می گیرند بطور قطع ، منطقی اصولی را در عرصه های مختلف زندگی خود به کار می گیرند که کمتر مورد لغزش و آسیب قرار می گیرند.
پدرو مادر مشوقان اصلی به حساب می آیند که باید این شاخصه مهم را در فرزندان خود از سن کم رشد دهند.
افراد ضعیف به لحاظ شخصیتی که مهارت نه گفتن ضعیفی دارند، براحتی جذب هر خطا و انحرافی می شوند زیرا قدرت تشخیص خوب از بد را یاد نگرفته اند.
زهره کثیری روانشناس ارشد بالینی روز شنبه با بررسی ابعاد این موضوع به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از شاخصه ها و فاکتور های مهم در یک زندگی اجتماعی سالم آموختن مهارت نه گفتن است.
وی افزود: وقتی یک فرد به انجام برخی امور رضایت ندارد، در مقابل پاسخ منفی می دهد و این مهارت باعث می شود افراد کمتر درگیر آسیب های اجتماعی شوند.
وی اظهار کرد: افراد برای مقابله کردن با یک خواسته ممکن است رفتار انفعالی از خود نشان دهند یعنی قصد بیان کردن نه را ندارند، اما به آن عمل نمی کنند و ممکن است زمانی که در عمل انجام شده قرار می گیرند، دچار تنش و تشنج روانی شوند.
این روانشناس درباره نقش مهمی که مهارت نه گفتن در زندگی افراد ایفا می کند گفت: نه گفتن در انسان مهارتی است که از دوران کودکی مورد آزمون و خطا قرار می گیرد، به این معنا که کودک در نخستین مرحله رشد روانی خود که بین سنین 2 تا 3 سالگی است، نه گفتن را با سرپیچی کردن از خواسته های والدین با رفتارهای خاص کودکانه آغاز می کند.
وی افزود: در این مرحله خیلی از خانواده ها تصور می کنند فرزندشان لجباز شده، اما غافل از اینکه کودک در حال محک زدن یکی از مهمترین توانمندی های خود است که در دوران بزرگسالی نقش عمده ای در شکل گیری شخصیت و سلامت روابط او دارد.
کثیری افزود: به همان اندازه که سخن گفتن و باز شدن زبان کودک مهم است، به کار گیری بجا از کلمات و مهارت کلامی مناسب در موقعیت های اجتماعی به مراتب مهمتر از آن تلقی می شود.
این روان شناس ادامه می دهد: اما خانواده ها بواسطه نا آگاهی از این پدیده تحولی با کودک به مقابله یا حتی گاهی به تنبیه بر می خیزند و این مهارت اساسی را با تنبیه سرکوب می کنند، نه گفتن یکی از جمله مهارت های زندگی است که باید آن را اکتساب کرد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه مهارت های زندگی عبارت ازخودآگاهی، توانایی برقراری ارتباط و ارتباط موثر، توانایی انتقاد کردن و مورد انتقاد قرار گرفتن، توانایی تصمیم گیری، توانایی حل مساله، توانایی کنار آمدن با فشارآورهای زندگی و توانایی مقابله با فشار همسالان و دوستان و مقابله با هیجانات می باشد.
کثیری افزود: از اینرو همانطور که افراد مطلع هستند، نه گفتن تقریبا بخش عمده ای از این مهارت نهفته است و افرادی که نه گفتن را یاد نگرفته اند، نمی توانند تصمیم درست بگیرند.

ایرنا،