Screen-shot-2012-11-22-at-7.59.08-PMخشم یک هیجان طبیعی است که همه ما تجربه  کردیم .  هنگام  انتقاد، تهدید و یا نا امیدی واکنش نشان می دهیم که ما ممکن است عصبانی شویم . خشم ممکن است یک واکنش ثانویه به احساس غم، تنهایی و ترس باشد.تحقیقات جدید نشان داده که ورزش کردن می تواند عصبانیت و خشم را کاهش دهد.

محققان با بررسی تاثیرات ورزش بر تعدادی مرد جوان دریافتند که انجام فعالیت فیزیکی باعث کاهش عصبانیت و خشم در این افراد می‌شود.

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که ورزش تاثیرات مثبتی بر روحیه می‌گذارد. تحقیقاتی که در جلسه سالانه پزشکی ورزشی مطرح شده است، نشان داده که ورزش می‌تواند عصبانیت را در مردها کاهش دهد.

تیم تحقیقاتی در این مطالعات احساسات و عصبانیات را در 16 مرد بررسی کردند. میزان عصبانیت و خشم این افراد 30دقیقه است. قبل و بعد از تمرین بر روی دوچرخه اندازه گیری شد. محققان فعالیت مغز و شدت عصبانیت را اندازه گیری کردند.

مدیر این تحقیقات ناتالی تام می‌گوید: مهم‌ترین یافته‌های این مطالعات این است که ورزش می‌تواند عصبانیت را کاهش دهد و مانند آسپرین از حمله قلبی جلوگیری کند. به بیان دیگر، ورزش مانند دارو عمل می‌کند.

محققان معتقدند که تحقیقات دیگری برای بررسی تاثیر ورزش بر عصبانیت در روحیه لازم است. آنها هم چنان توصیه می‌کنند که تاثیر ورزش با شدت‌های مختلف بر عصبانیت ارزیابی شود.

منبع- طب بوک