momdaughter

اگر می خواهید فرزندی با اخلاق و حرف گوش کن بزرگ کنید بهتر است این توصیه های رفتاری را انجام دهید.

آموختن نظم و ترتیب به کودک برای این که در آینده زندگی اجتماعی بهتری داشته باشد، بسیار مهم است.

این چند راهی است که روانشناسان برای تربیت بهتر فرزندان توصیه می‌کنند:

– پاداش: والدین اغلب فقط به تنبیه توجه دارند و فراموش می‌کنند که به رفتارهای خوب فرزندان پاداش بدهند. در حقیقت،‌ دادن پاداش خیلی بیش تر از تنبیه باعث رسیدن به هدف می‌شود.

– قوانین مشخص: اگر قوانینی که دارید، مبهم هستند یا فقط وقتی شکسته می‌شوند، درباره آن‌ها حرف می‌زنید، کودک برای راضی نگه داشتن شما کار سختی دارد. باید انتظاری که از او دارید را خیلی روشن و واضح برایش شرح دهید.

– بحث‌های بی فایده: از بحث بی فایده که هیچکس در آن برنده نیست،‌ خودداری کنید. اگر فرزندتان می‌گوید: «این منصفانه نیست»، جواب بدهید: «می دانم» و اگر می‌گوید: «همه دوست‌هایم این را دارند»، شما هم بگویید: «می دانم» یا در عوض بگویید: «من چی گفتم؟» تا بر قانونی که قبلاً درباره‌اش حرف زده‌اید، تاکید کنید.

– آرام باشید: موقع برخورد با کودک، آرام و خونسرد باشید. برای اینکه سریع واکنش نشان ندهید، بگویید: «کار بدی کردی. باید یک خرده فکر کنم، ببینم چه کار باید بکنم.» نباید عصبانی شوید یا سر او فریاد بزنید.

– ثبات قدم: در اجرای قوانین، ثبات قدم داشته باشید. اگر گاهی به آن‌ها عمل کنید و گاهی نه و کوتاه بیایید، ممکن است بقیه حرف‌هایتان هم جدی گرفته نشود.

– الگو: بچه‌هایتان شما را نگاه می‌کنند. رفتار شما بیش از حرف‌هایتان الگوی آن‌ها است.

منبع:سایت «webmd»