نخستين واكسن آنفلوانزاي مرغي در آزمايشگاه‌هاي Novartisايتاليا از سال 86 توليد مي‌شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از روزنامه ايتاليايي “ايل سوله”، اين آزمايشگاهها كه در شهر “سيه‌نا” در مركز ايتاليا قرار دارند، مهم‌ترين مراكز تحقيقاتي براي ساخت واكسن در اروپا بشمار مي‌آيد.
به گزارش اين روزنامه، اين واكسن توسط يك گروه ايتاليايي به رياست “رينو راپولي” توليدو آماده بهره برداري است.
ايل سوله به نقل از راپولي نوشت: استفاده از اين واكسن از سوي آژانس اروپايي Emeaتاييد شده و درحال حاضر منتظر اجازه توزيع آن بوده كه تا پايان سال روشن خواهد شد.
اين نخستين دارويي است كه مي‌تواند با ويروس  H5N1كه در حال گسترش در جهان است، مبارزه كند.
اين آزمايشگاهها 220ميليون دلار براي ساخت تاسيسات توليد اين واكسن در كاليفرنيا نيز دريافت كرده و از ماه آينده ميلادي يك آزمايشگاه براي توليد آن در آمريكا نيز ساخته خواهد شد.
هزينه واكسينه كردن تمام مردم جهان برابر با يك درصد زيان اقتصادي ناشي از اين ويروس در صورت فراگير شدن مي‌باشد كه معادل 30ميليارد يورو است.