eye-makeup-tips-for-women

باید در نظر داشته باشید که لوازم ارایش چشم مانند ریمل مژه و ابرو،خط چشم مایع و سایه چشم محیط مناسبی برای رشد باکتری است .بنابراین بایدآنها رادر محیط خشک و خنک و در ظرفهای در بسته نگهداری کنیم تا از آنها در برابر باکتریها و میکروبها مراقبت شود.

گفته میشود که چشم پنجره ای به درون است و اغلب اولین چیزی است که توجه دیگران را نسبت به شما جلب میکند.

هر چند آرایش چشم شامل تعدادی از ابزارها، سایه چشم، ریمل مژه وابرو و…می باشد،اما لازم نیست شما همه آنها را با هم به کار ببرید .آرایش چشم را باید با توجه به رنگ پوست،حالت و رنگ چشمها انتخاب کنید.به عنوان مثال یک خط چشم ضخیم بدون هیچ گونه سایه چشم باعث ایجاد یک نگاه پاک و چشمگیر میشود.

نکاتی که زنان باید درمورد آرایش چشم بدانند

مراقبت از لوازم ارایش

 

وسایل آرایش چشم مانند برسها باید هر شش ماه یکبار تعویض شوند.پنبه واسفنج ها نیز باید بعد از یکبار مصرف دور انداخته شوند تا میکروبها و باکتریها در انها رسوخ نکنند.

تا حد ممکن سعی کنید از لوازم آرایش خود استفاده کنید.این لوازم را حتی به دوستانتان قرض ندهید زیرا باعث انتقال باکتریها ومیکروبها وعفونت چشم می شود.

قبل از اینکه به رختخواب بروید آرایش صورت و بخصوص چشم ها را پاک کرده و سپس بشویید چون مواد موجود دراین لوازم باعث  التهاب چشم میشود.

نکته نهایی اینکه شما با یک ارایش ساده می توانید  بسیار زیبا به نظر برسید.

منبع-آرایشیک