رييس اداره پيشگيري و درمان سوء مصرف موادمخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت:با بررسي‌هاي علمي انجام شده و وضعيت موجود، سم زدايي با متادون به نفع بيماران و جامعه نيست.
دكتر”محمد باقر صابري زفرقندي”روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود:در حال حاضر متادون بهترين داروي نگهدارنده براي معتادان در حال ترك اعتياد است.

وي با اظهار اين كه سياست‌گذاري در امور درمان بر عهده وزارت بهداشت است،گفت:طي بخشنامه‌اي به دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ابلاغ شده است تا از متادون فقط به عنوان داروي نگهدارنده در ترك اعتياد استفاده كنند.

زفرقندي،ماندگاري درمان معتادان با متادون را نسبت به درمان‌هاي ديگر بيشتر دانست و اظهار داشت:مراكز ترك اعتياد تابع سياست‌هاي وزارت بهداشت هستند و شرايط ايجاب مي‌كند كه نظارت و كنترل بر روي قرص متادون وجودداشته باشد.

اين مسوول در وزارت بهداشت با اظهار اينكه متادون يك داروي مخدر است و خطر وابستگي و سومصرف اين دارو در جامعه بويژه جوانان احساس مي‌شود، گفت:
ما بايد متادون را در جهت درمان استفاده كنيم.

زفرقندي تصريح كرد:فروش دارو يا هر ماده‌اي تحت عنوان درمان اعتياد، بويژه تبليغات در مورد درمان تضميني اعتياد بر خلاف مقررات و ضوابط وزارت بهداشت و جرم است كه بايدمراجع قانوني با اين موارد برخورد كنند.