محققان اعلام كردند، كاهش فعاليت انسولين در مغز، باعث زندگي طولاني مدت مي شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاري رويترز، محققان با كاهش هورموني كه ميزان گلوكز را منظم مي كند و ژني كه بر روي انسولين تاثير گذار است، بر روي موش‌هايي كه بسيار زياد تغذيه مي كردند و حتي نشانه هايي از ديابت در آنان ديده مي شد، دريافتند ميزان طول عمر در اين دسته از موش‌ها، 18 برابر موش‌هايي بوده است كه رژيم غذايي مناسب داشته اند.
بنابراين گزارش، يكي از محققان بيمارستان كودكان در بوستون دليل طول عمر  افرادي كه ورزش مي‌كنند و رژيم غذايي مناسبي دارند را همين مي‌داند زيرا اين موارد سلول‌ها را در مقابل انسولين حساس تر كرده، و در نتيجه در مقابل تاثيرات انسولين پاسخ موثرتري مي دهند.