معاون پژوهشی پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی از تحقیقات محققان این پژوهشکده برای تولید پروتئین غنی شده فاکتور انعقادی 9 برای استفاده بیماران هموفیلی B خبر داد.
دکتر عبدالحسین شاهوردی در گفتگو با مهر افزود: شاهوردی با اشاره به بخش دیگر تحقیقات در زمینه تولید حیوانات ترانس ژنی که ژنوم آنها برای بدست آوردن پروتیئن های خاص تغییر می یابد، گفت: این تحقیقات بر روی بز در زمینه بدست آوردن پروتئین فاکتور انعقادی 9 در حال انجام است. کمبود این فاکتور موجب ابتلا به هموفیلی B می شود.

وی اضافه کرد : هم اکنون بیماران هموفیلی B که نادرتر از نوع هموفیلی A هستند از داروی نوترکیبی که بسیار گران قیمت است و در خارج از کشور تولید می شود، استفاده می کنند که در واقع دارو ترکیبی پروتئنی و غنی شده از فاکتور 9 انعقادی است که محققان خارج از کشور از شیر گوسفند به دست آورده اند.

شاهوردی افزود : تحقیقاتی که هم اکنون در پژوهشکده رویان انجام می شود، بر روی حیوان بز است تا شیری که از تغییرات ژنومی در این حیوان به دست می آید مملو از این پروتیئن خاص باشد.

وی گفت : پس از اینکه ژن فاکتور انعقادی 9 در شیر حیوان بیان شد این شیر خالص سازی می شود و پروتئین غنی شده از آن برای استفاده بیماران هموفیلی B کاربرد پیدا خواهد کرد.

معاون پژوهشی پژوهشکده رویان افزود : شیر به دلیل دارا بودن پروتئین های متعدد و متنوع یکی از مهمترین بسترهای کسب پروتئین های مورد نیاز در داروی مختلف است.