آمار جديد نشان مي‌دهد؛استفاده از داروهاي مسكن و آرام‌بخش و ساير داروهاي جزء اين دسته در ميان بچه‌هاي مدرسه‌اي در انگليس در دهه گذشته 4 برابر شده است.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ديلي تلگراف؛ آمار جديد نشان مي‌دهد تجويز قرص براي مبارزه با استرس رفتار خشن و حتي خستگي به ركوردي جديد دست يافته است و نوجوانان زير 16 سال، در سال گذشته بيش از 631 هزار بار براي رفع مشكلات بهداشت رواني اين قرص‌ها را دريافت كرده‌اند كه اين آمار در ميان سالمندان 80 تا 90 ساله 146 هزار بار بوده است.
بنابراين گزارش؛ علت اين افزايش چشمگير مصرف اين داروها به ويژه افزايش بيماري‌هاي روحي-رواني كودكان ناشي از فروپاشي خانواده‌ها و امتحانات مدارس بوده است اما نگرانيهايي هم در مورد فشار بر پزشكان براي تجويز چنين داروهايي به عنوان يك راه حل سريع نيز وجود دارد.
همچنين؛ سياستمداران و بنيادهاي حمايت از كودكان هشدار دادند كه اين افزايش مي‌تواند منجر به ايجاد نسلي از جوانان شود كه غرق در داروهايي اين چنيني هستند و اخيراً هم نتايج تحقيقي منتشر شد كه نشان داد كودكاني كه تحت درمان با اين دسته از داروها قرار داشته اند بيشتر در معرض خودآزاري و خودكشي قرار دارند.
اين گزراش مي افزايد؛ آمار جديد نشان مي دهد به طور كلي مصرف داروهاي آرامبخش در دهه گذشته 10 برابر شده است كه از جمله مهمترين آنها “ريتالين” براي درمان اختلالات رواني و “مودافينيل” ( اكثراً مورد استفاده دانشجويان براي بيدار ماندن و بهبود حافظه كوتاه مدت) بوده است.