مدير كل داروي وزارت بهداشت گفت: براي جلوگيري از سوء استفاده از استامينوفن كدئين ميزان كدئين اين قرص از 20 ميلي گرم به 10 ميلي گرم در هر قرص كاهش يافت.
محمدرضا فاضلي در گفت و گو با فارس،‌افزود: داروي استامينوفن كدئين جزء داروهاي مخدر و خارج فهرست داروهاي بدون نسخه است و فروش بدون نسخه آن ممنوع است اما با توجه به فروش بدون نسخه اين دارو در داروخانه‌ها ضمن برخورد با داروخانه هاي متخلف ميزان كدئين اين قرصها به نصف كاهش يافته است تا امكان سوء استفاده از اين قرصها كمتر شود.
وي اضافه كرد: علاوه بر استامينوفن كدئين، قرص ترامادول نيز به عنوان يك مسكن قوي جزء داروهاي مخدر است كه متاسفانه مصرف اين داروي مخدر طي يكسال گذشته حدود 5/2 برابر افزايش يافته است.
وي اضافه كرد: فروش اين دو دارو، بدون نسخه پزشك در همه داروخانه‌ها ممنوع است و به همه دانشگاههاي علوم پزشكي ابلاغ شده است تا نظارت بيشتر و برخورد شديدتري با داروخانه‌هايي كه اين داروها را بدون نسخه مي‌فروشند اعمال كنند و جرائم سنگيني براي اين داروخانه‌ها اعمال مي‌شود.
فاضلي ادامه داد: پرونده اين داروخانه‌هاي متخلف به كميسيون ماده 20 وزارت بهداشت ارجاع مي‌شود و پس از بررسي موضوع در صورت احراز تخلف جرائم سنگين و متنوعي بر حسب ميزان جرم اعمال مي‌شود.