Broccoli-420کلم بروکلی و دیگر سبزیجات کلم منبع خوبی از سولفورافن، است  ماده سولفورافن به طور طبیعی از ترکیبات گیاهی است که  خواص ضد سرطان قوی  آن در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شده است.محققان دریافتند که بهترین راه برای حفظ خواص ضد سرطان کلم بروکلی  بخارپز کردن آن  تا پنج دقیقه است .روش درست آماده کردن کلم بروکلی و سبزیجات در مبارزه با سرطان موثر است. کلم بروکلی و دیگر سبزیجات از این قبیل منبع خوب سولفورافن و انواع خاص فیتوکمیکال هستند که خواص ضد سرطانی چشمگیری دارند. با این وجود تولید سولفورافن در کلم بروکلی نیازمند آنزیم میروسیناس است و در صورت نبود این آنزیم سولفورافن تشکیل نمی‌شود. الیزابت جفری، محقق این تحقیق در آمریکا با اشاره به یافته‌های حاصل از تحقیقات انجام شده در این مورد اظهار کرد: با مقایسه روش‌های پخت وپز مانند جوشاندن، مایکرویو کردن و بخارپز کردن دریافتیم بخارپز کردن به مدت پنج دقیقه بهترین روش برای حفظ این آنزیم است. مصرف کلم بروکلی پخته همراه با سبزیجات خام حاوی این آنزیم نیز منجر به دریافت سولفورافن می‌شود. وی در ادامه افزود: خردل، تربچه و دیگر سبزیجات از این قبیل، مانند کلم حاوی این آنزیم هستند که سولفورافن را در خود انباشته می‌کنند. نتایج این تحقیق در نشست سالانه انجمن تحقیقاتی سرطان در آمریکا ارائه شده است.

منبع-پزشکی بالینی