madare-bardar

مادرتان حامله شده و یک بچه دیگر در راه است؟ چندان خوشحال به نظر نمی آیید! این چگونه را بخوانید تا ببینید که چگونه می توان 9 ماه این اوضاع را تحمل کرد و نیز با یک مادر باردار رفتار کنیم.

1-مادرتان و بچه جدید را درک کنید. ممکن است مادرتان هفته های اول مریض شود. شکمش برآمده شود. او فقط در این 9 ماه، به این شکل است.

2-در دو ماه اول مادر استفراغ می کند. نگران نشوید. مادرتان دارد آماده می شود که بچه در بدنش شکل بگیرد. ممکن است وزنش خیلی زیاد نشود و خسته و بی حال به نظر خواهد آمد.

3-در 3 تا 4 ماهگی، کمی شکم می آورد که چندان به چشم نمی آید. ناخوش احوال می شود. اگر فکر می کنید با برادر یا خواهر جدیدتان به مشکل برخواهید خورد، همین الان موضوع را با مادر خود درمیان بگذارید.

4-در 5 تا 6 ماهگی، شکم مادر بزرگتر می شود. با سونوگرافی می توانید بچه را ببینید. اگر چیزی از دست مادرتان به زمین افتاد، خودتان آن را بردارید، چرا که کمر مادرتان کمی درد می کند. مادرتان هم دیگر به دنبال خرید وسایل اتاق نوزاد است.

5-در 7 تا 8 ماهگی دیگر شکم مادرتان خیلی بزرگ شده است. شاید بیشتر حواسش به بچه ای باشد که در شکم دارد. ناراحت نشوید، به مادرتان کمک کنید. هر ازگاهی او را در آغوش بگیرید تا دردهایش آرام شود.

6-در 9 ماهگی دیگر مادرتان برای کودک جدید نام انتخاب کرده است. در این زمان، مادر کمی عصبی به نظر می آید.

7-مدت زمانی کوتاه، مادر برای به دنیا آوردن کودک، به بیمارستان خواهد رفت. اندک زمانی باید سپری شود تا حال مادرتان رو به راه شود.

8-کودک پس از تولد نیاز به مراقبت دارد. با برادر یا خواهر کوچک خود بازی کنید و به او عشق بورزید.

9-از مادر خود مراقبت کنید و در کنار خانواده، از فرزند نو رسیده لذت ببرید.

نکات و هشدارها

اگر اجازه داشتید، در بیمارستان به مادرتان سر بزنید و از او عیادت کنید.
نگران نباشید، برای حال مادر و بچه دعا کنید.
هدیه ای برای برادر یا خواهر جدیدتان بگیرید.
با احتیاط و اجازه مادرتان، بچه را در آغوش بگیرید.
به همراه خانواده، همیشه برای کودکی که در راه است خوشحال باشید.
شکم بزرگ مادر را مسخره نکنید و به زیبا و باوقار شدن مادر حامله تان کمک کنید.

منبع-phow