images.jpg26
اگر می خواهید به صورت طبیعی هورمون پروژسترون بدنتان را افزایش دهید بهتر است از تخم شوید استفاده کنید.

 

نتایج تحقیقات اخیر نشان داد عصاره هیدروالکلی تخم گیاه شوید موجب افزایش چشمگیر سطح هورمون پروژسترون خون می شود که این امر به فرآیند باروری کمک خواهد کرد.
امروزه، رشد جمعیت و درمان ناباروری، به ویژه در کشور های درحال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است.گرچه داروهای شیمیایی متنوعی برای حل این مشکل ساخته شده است , اما مصرف طولانی مدت این داروها با عوارض جانبی متعددی همراه می باشد .به همین دلیل در سالهای اخیر، کشف دارو های جدید با حداقل عوارض جانبی ، به شدت مورد توجه قرار گرفته است .

طب مکمل که طب جایگزین یا غیررسمی نیز خوانده می شود،یکی از روش هایی است که در درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین وجود دلائلی از جمله بودن ترکیبات مؤثره متعدد، اثرات جانبی کمتر و توصیه سازمان بهداشت جهانی به استفاده از گیاهان دارویی، موجب گردیده تا بازنگری مجدد به استفاده از اینگیاهان صورت پذیرد . گیاهان مختلفی در طب سنتی وجود دارند که بر تنظیم باروری و حتی تعیین جنسیت نوزاد تأثیرگذارند .یکی از این گیاهان که در سبزیجات و مصارف غذایی نیز از آن استفاده می شود شوید می باشد. به همین جهت محققان کشورمان به بررسی تأثیر عصاره تخم گیاه شوید برسطح هورمون های دخیل در باروری (استروژن و پروژسترون )در موش های صحرایی ماده پرداخته اند.

لازم به ذکر است که این پژوهش بر روی 36 موش صحرایی ماده با وزن152 252 گرم در قالب 4 گروه , در هرگروه9 موش انجام شد. گروه اول و دوم عصارههیدروالکلی را به ترتیب با دوز 50 و 100 میلی گرم در کیلوگرم و گروه سوم (گروه شم) یک میلی لیتر آب مقطر حلال را به صورت گاواژ و به مدت 14 روز دریافت کردند. گروه چهارم(کنترل) هیچ دارویی دریافت نکردند. در پایان، طی یک بیهوشی عمیق با اتر و خونگیری از قلب حیوان، سطح سرمی هورمون های استروژن و پروژسترون سنجیده شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری واریانس یک طرفه مقایسه گردید.

نتایج نشان می داد میزان غلظت سرمی هورمون پروژسترون در گروه های دریافت کننده عصاره به طور معنی داری افزایش یافت .بنا به گفته محققین ,عصاره هیدروالکلی تخم گیاه شوید می تواند موجب افزایش چشمگیر سطح هورمون پروژسترون خون شود که این امر به ویژه برای کمک به فرآیند باروری مؤثر است،همچنین از آنجایی که در یائسگی سطح هورمون جنسی زنانهپروژسترون کاهش می یابد، تجویز این گیاه می تواند جبران کننده این هورمون باشد.جزئیات بیشتر این تحقیق در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم , دوره نهم، شماره پنجم، مرداد 94 ,صفحه 42 الی 44 منتشر شده است.
سیناپرس