محققان آمریکایی در بررسی های خود نشان دادند که پایین نگه داشتن سطح کلسترول خون با دارو می تواند خطر توسعه تومورها را افزایش دهد.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازمهر، محققان دانشگاه “تافتس” در بوستن که نتایج یافته های خود را در “ژورنال کالج آمریکایی کاردیولوژی” منتشر کرده اند، با بررسی 40 هزار بیمار و انجام 13 تحقیق جداگانه کشف کردند که بیمارانی که برای پایین نگه داشتن میزان کلسترول خون از داروی “استاتین” استفاده می کنند، با 5/2 درصد خطر رشد تومرها مواجهند که این میزان برابر با یک مورد در بیش از هزار بیمار است.

به گفته این محققان، این درصد خطر ابتلا به سرطان در بیماران با کلسترول بالا، نسبت به اثرات موثر داروی استاتین در جلوگیری از بیماری های قلبی عروقی ناشی از کلسترول بالای خون، بسیار ناچیز است.