60f61eb2371b880bbafb3fda3f5c5025

پررویی و پرتوقع بودن انواع گوناگون دارد که می خواهیم شما را با انواع این عارضه آشنا کنیم.

به بازی بچه‌ ها نگاه کرده اید؟ همیشه در بین آنها کسی پیدا می‌شود که به بقیه زور می گوید و با پررویی تمام رهبری آنها را به دست می گیرد.
*پررویی نسبی است!
هر شخصی درباره پررویی دیدگاه متفاوتی دارد، ممکن است شخصی از دید ما پررو باشد که از دید افرادی دیگر پر رو نیست.
امید 26 ساله فروشنده در این‌باره می‌گوید: ما دو تا برادر هستیم که در یک مغازه کار می‌کنیم، ممکن است یکی از مشتری ها از دید من پرو باشد ولی از نظر برادرم پرو نیست و بالعکس این نیز پیش آمده است.
دکتر اصغر مهاجری جامعه‌شناس پر رویی را نسبی می‌داند و در این باره می‌گوید: براساس فرهنگ‌های مختلف پررویی در جا و مکان‌ متفاوت است و ممکن است هر کسی از دید خود به پررویی نگاه کند.
*از کم رویی تا پر رویی
پررویی در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است و بر همین اساس در خانواده‌ها هم می تواند تفاوت داشته باشد، هر کسی درون خود از نوعی پررویی برخوردار است که با توحه به نوع تربیت آن کم و زیاد می‌شود.
کیومرث 51 ساله بازنشسته در این باره می گوید: هر کسی از نوعی پررویی برخوردار است اما اگر بیش‌ از حد شود تبدیل به رفتار ناپسند می‌شود و مردم را آزار می دهد که ما به لفظ خودمان می‌گویم “پاشو از گلیم خودش دراز کرده است”.
این جامعه شناس درباره اندازه پررویی می‌گوید: پررویی یا کم رو بر روی یک پیوستار یا طیف قرار دارد.
هر شخصی کمتر یا بیشتر پررواست که بستگی به نوع جامعه ، دوستان و تربیت در خانواده‌ها متفاوت است.
*پررویی مثبت و منفی
زمانی که افرادی از پررویی بیشتری نسبت به دیگران برخوردار باشند می‌توانند از این خصلت در جهت مثبت یا منفی استفاده کنند.
کیومرث در اینباره می‌گوید: زمانی که پررویی باعث پیشرفت افراد می‌شود ، خوب و مثبت است، اما زمانی که به مزاحمت مردم تبدیل شد رفتاری بد و ناپسند می‌شود و همچنین در نقطه مقابل آن کسی که کم رو باشد نمی تواند از حق خود دفاع کرده و مورد مظلومیت واقع می‌شود.
حسین 47 ساله راننده تاکسی می‌گوید: من فردی کم رو هستم و افراد زیادی را دیدم که با این رفتار موفقند و از نظرم با منطق هر کسی می تواند به هر جایی که می خواهد برسد.
دکتر مهاجری پررویی را در دو جنبه مثبت و منفی می‌داند و درباره آن می‌گوید:مردم برخی کشورها ، پررویی را خصلت بدی می دانند چرا که فردی که متکبر است به اشتباه پررو می دانند اما پررویی جنبه مثبت نیز دارد ؛ وقتی کسی بتواند حق خودش را بگیرد و از آن در جهت مثبت استفاده کند ، مشکلی که ندارد حتی خوب هم هست.
*پررویی یا جسارت
زمانی که افراد از جنبه مثبت پررویی استفاده کنند می تواند مفید باشد، اما پررویی با جسارت یا حتی حماقت متفاوت است که بیشتر مواقع ما برای آن تفاوتی قایل نیستیم.
میلاد 35 ساله در این‌باره معتقد است: برخی افراد پررو ممکن است  جسارت و شجاعت نداشته باشند، جسارت معانی متفاوتی دارد، حتی جسارت و حماقت نیز دو مفهوم متفاوت است، اشخاص جسور کارهای محول شده را پیگیری می‌کنند و به سرانجام می‌رسانند اما افرادی که حماقت دارند دست به کارهایی می‌زنند که از عقل و منطقه به دور است.
دکتر محسن ایمانی روان‌شناس ، جسارت‌ را با پررویی متفاوت می داند و در اینباره معتقد است : هر کسی در خانواده براساس تربیتی که داشته است، جسارت متفاوتی دارد اما کسی که خصلت پررویی را دارد حتی نباید جسارت داشته باشد، جسارت معنی پیگیری و شهامت می‌دهد.
*روابط عمومی یا پررویی
بیشتر افراد فکر می‌کنند، اشخاصی که جسارت و پیگیری در کار دارند و از روابط عمومی بالایی برخوردارند آدم‌های پررویی هستند و یا بالعکس آن کسی که پر رو است روابط عمومی بالایی دارد.
علی 28 ساله می گوید: روابط عمومی با پررویی متفاوت است و افرادی که روابط عمومی بالایی دارند مودب هستند چرا که ادب یکی از الزامات روابط عمومی است.
زهرا 50 ساله می‌گوید: افرادی که روابط عمومی بالایی دارند و پیگیر کار خودشان هستند در ارتباط با مردم قرار دارند مودب بوده و با پررویی فاصله زیادی دارند.
دکتر ایمانی روابط عمومی را با پررویی متفاوت می‌داند و در اینباره می‌گوید: روابط عمومی رفتار سازگارانه و مشتری مدارانه است که سعی در ارتباط صحیح با افراد دارد و بعضی اوقات ، بی احترامی به مشتری باعث عدم موفقیت در کار آنان می‌شود.
دکتر اصغر مهاجری در خصوص روابط عمومی و پررویی می‌گوید: روابط عمومی بر اخلاق انسانی متکی است و پررویی منفی بر پایه هوس و زیاده خواهی است که به نظام اجتماعی آسیب می زند و با این خصوصیات نمی‌تواند با مردم ارتباط خوبی برقرار کند.
پررویی اگر با زیاده‌خواهی، بی‌ادبی و پرتوقعی همراه شود ، هیچ خواهانی ندارد . کسی که تنها خود را ببیند در آخر تنها می ماند حتی اگر اطرافش پر از آدم باشد ؛ او  از درون احساس بی‌کسی می‌کند چرا که جامعه افراد پرتوقع را از خود ترد می‌کند.