heart

پژوهشگران  آلمانی  اثبات  کردند که از آغاز مجدد ورزش  پس از سکته قلبی می‌تواند بازیابی قلب را بهبود ببخشد. مقصود از این تحقیق  که در Physiology-Heart and Circulatory Physiology به چاپ رسیده، بر آن بوده است که مزایای ورزش برای قلب را بیشتر اثبات کند.

این محققان سعی کرده‌اند که تاثیر ورزش منظم را بر بهبود وضعیت قلب بعد از حمله قلبی مورد بررسی قرار دهند. وقتی یک حمله قلبی تمام می‌شود، بازگرداندن جریان خون به بخش بدون اکسیژن قلب به‌اندازه‌ای نیست که بتواند عملکرد قلب را دوباره به حالت اول برساند.

در واقع ناحیه آسیب‌دیده، حساس و زخمی می‌شود و قلب از نظر ساختاری دچار تغییر می‌شود. به‌خاطر از دست رفتن عملکرد عضله‌های قلب و حالت‌گیری جدید آن‌ها، کسانی که یک حمله قلبی را پشت سر می‌گذارند، دچار عوارض قلبی می‌شوند.

بر اساس نتایج این مطالعه، ورزش‌های هوازی می‌توانند زخم شدن، حساس شدن و تغییرات ساختاری قلب را کاهش دهند و از این طریق، بازیابی قلبی افراد با موفقیت بهتری روبه‌رو می‌شود. این متخصصان به کسانی که دچار حمله قلبی شده‌اند، توصیه می‌کنند که بلافاصله بعد از بهبود اولیه سعی کنند ورزش‌های سبک را شروع کنند.

منبع : salamdr.com