Diabetes

همانطوریکه می دانید دیابت باعث بوجود آوردن زخم در بیشتر افراد می شود  در این باره چه میزان  اطلاعاتی دارید  آیا نانو زخم دیابتی ها را درمان می کند ؟ و یا می تواند آن را کاهش دهد . بیماران دیابتی  چون زخمشان ترمیم نمی یابد از این لحاظ  مشکل دارند   و این مشکل اکثر دیابتی ها است  برای درمان زخم پای دیابتی ها در این باره اطلاعات بیشتری کسب کنید که در ادامه باهم می خوانیم

محققات کشور مصر  توانستند نانو فیبرهایی از استات سلولز همراه با ذرات نقره بسازند که دارای خاصیت ضد باکتریایی است. از این الیاف در نوع  جدیدی از پانسمان برای ترمیم زخم استفاده خواهد شد. این الیاف، ترمیم  بافت  را تحریک می نماید.

جزئیات این ماده ی جدید و خواص آن در مجله ی International Journal of Nanoparticlesمنتشر شد.

محققان دانشگاه الکساندریا، فیبرهای نانویی از استات سلولز تولید کردند که  بسیار ارزان قیمت  بوده و به راحتی  در موادی مانند  فیلم عکاسی، پوشش عینک  و حتی  فیلتر سیگار قابل استفاده است. این پلی مر شبه  سنتزی می تواند به هم تابیده شده و پانسمان قابل جذب و ایمنی را برای زخم ها بوجود آورد.

محققان با استفاده از روشهای تحلیلی گوناگون از جمله میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ SEM)) و اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) به بررسی مشخصات این الیاف که در آن  نانو ذرات نقره  گنجانده  شده است، پرداختند.

 پس از تعیین خصوصیات این ماده، دانشمندان با موفقیت فعالیت ضد باکتریایی آنرا در برابر انواع  گونه های باکتریهایی که ممکن است موجب ایجاد عفونت  در زخم های باز  شوند، آزمایش نمودند.

سپس از این پانسمان برای زخم های پوستی در موشهای دیابتی استفاده  کردند و سرعت ترمیم زخم را با استفاده  از این پانسمان در مقایسه  با پانسمان های معمولی بررسی نمودند.

این پانسمان مایعات تراوش شده از زخم را جذب کرده و از  زخم در برابر عوامل عفونت زا  محافظت  می کند، همچنین نسبت به هوا و رطوبت  قابل نفوذ است. محققان همچنین از این  پانسمان برای تحریک  تولید کلاژن درهنگام التیام زخم استفاده کردند. سنتز کلاژن، خصوصیات طبیعی بافت و قدرت انعطاف پذیری پوست را به آن بر می گرداند، چیزی که در زخم های بیماران دیابتی از بین می رود.