دانشمندان انگليسي و آمريكايي موفق به ساختن تركيبي شده‌اند كه مي‌تواند شروع “آلزايمر” را در انسان متوقف يا آهسته كند.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازشبكه خبري بي‌بي‌سي، اين تركيب تاكنون فقط در حيوانات آزمايش شده است، اما محققان مي‌گويند كه توانايي معكوس كردن برخي از علايم اوليه مرتبط با اين بيماري را دارد.

حدود ‪ ۱۸‬ميليون نفر در جهان به آلزايمر مبتلا هستند.

هرچند هيچكس مطمئن نيست كه چه چيزي در ابتدا باعث بروز آلزايمر مي‌شود، اما معلوم شده است كه يك واكنش شيميايي در داخل سلول‌هاي مغز آن را تسريع مي‌كند.

اين واكنش ميان پروتئيني به نام “اميلويد” و آنزيمي موسوم به “‪”ABAD‬ روي مي‌دهد كه تركيب آنها باعث توليد ماده‌اي سمي مي‌شود كه سلول‌هاي مغزي را نابود مي‌كند.

اكنون دانشمندان انگليسي و آمريكايي تركيبي ساخته‌اند كه مي‌تواند حداقل در موش اين واكنش را متوقف و از توليد مواد سمي جلوگيري كند.

محققان بر پيچيدگي آلزايمر تاكيد مي‌كنند و مي‌گويند اين تنها يكي از چند شيوه‌اي است كه براي مقابله با بيماري امتحان مي‌شود، با اين حال آنها از كشف آن هيجان زده هستند.

دكتر “فرانك گان مور” در دانشگاه سن اندروز انگليس مي‌گويد: “بيماري آلزايمر يك بيماري چندعاملي است. رويدادهاي مختلفي در آلزايمر پيش مي‌آيد، اما ما اميدواريم كه آنچه يافته‌ايم قطعه‌اي از پازل اصلي باشد، زيرا فكر مي‌كنيم بتوانيم عملا از سلول‌هاي عصبي در آدم‌هاي زنده محافظت كنيم.” دانشمندان در نظر دارند در قدم بعدي آن تركيب را به دارويي تبديل كنند كه بتوان آن را براي بيماران تجويز كرد.

اگر اين دارو موثر باشد، مي‌توان از آن براي جلوگيري از رشد آلزايمر در افرادي كه علايم اوليه بيماري در آنها پديدار شده است، استفاده كرد.