45663

 با تنظیم کردن خواب شبانه تان می توانید به درمان بیماری هایتان کمک کنید.این روش درمانی بسیار مفید و تاثیرگذار است!

یک کارشناس طب سنتی با بیان اینکه وظیفه اصلی طب سنتی پیشگیری است نه درمان گفت: طب سنتی آمده است روش زندگی صحیح را به عموم افراد آموزش دهد، بسیاری از بیماری‌ها با تنظیم خواب شبانه, رعایت نوع غذای مصرفی و با توجه به مزاج قابل درمان است.

سید جواد علوی درباره غذا درمانی در طب سنتی اظهار کرد: در مان با غذا در طب سنتی ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و موفقیت عمده این مکتب در استفاده صحیح از این روش درمانی است.

به گفته وی اهمیت و توجه دادن به مسأله تغذیه در آیات نورانی قرآن نیز مشهود است، “یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّی بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ” یعنی ای پیامبران! از غذاهای طیب استفاده کنید و عمل صالح انجام دهید که نشان دهنده رابطه مستقیم عملکرد صحیح و فعل صالح با غذای مناسب مادی و معنوی است.

این کارشناس طب سنتی افزود: رازی دانشمند بزرگ ایرانی نیز در این رابطه می‌گوید “مهما قدرت ان تعالج بالاغذیه فلاتعالج بالادویه و مهما قدرت ان تعالج بدواء مفرد فلاتعالج بدواء مرکب” یعنی تا می‌توانی با غذا درمان را به سامان برسان و از دارو بهره نگیر و تا جایی که می‌توانی با داروهای مفرده درمان کن و از داروهای مرکب به کار نبر.در طب سنتی حفظ سلامت مقدم بر درمان استعلوی عنوان کرد: در طب سنتی حفظ سلامت مقدم بر درمان است و توجه به روش زندگی صحیح و تأمین هوا پاک، تغذیه صحیح, فعالیت مناسب، استراحت به‌ اندازه و تعادل حالات روحی‌ ـ ‌روانی از اهداف طب سنتی ایران است و به نوعی شعار این مکتب محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: گسترش فوق‌العاده طب سنتی چین، کایروپراکتیک، آیورودا، هومیوپاتی و صدها مکتب و روش گوناگون، خود نشان‌دهنده یک حرکت عظیم جهانی است و این نشان دهنده آن است که طب نوین در بسیاری از موارد عاجز از درمان است.

در اصل وظیفه طب سنتی پیشگیری است نه درماناین متخصص طب سنتی گفت: در اصل وظیفه طب سنتی پیشگیری است نه درمان؛ چرا که طب سنتی آمده است که روش زندگی صحیح را به ایرانیان و عموم افراد آموزش دهد. بسیاری از بیماری‌ها با تنظیم خواب شبانه, رعایت نوع غذای مصرفی با توجه به مزاج یا انجام فعالیت صحیح روزانه قابل درمان است.

علوی خاطرنشان کرد: چه بسا مواردی وجود داشته است که افراد به پزشک طب سنتی مراجعه می‌کند و با تجویز پزشک فرد را به یک فعالیت صحیح روزانه و رژیم غذایی از بیماری رها پیدا می‌کند یا اثرات بیماری در بدن کاهش پیدا می‌کند