81722813-70100504

یک ماده گیاهی به نام trans-chalconeمی تواند از دندان در برابر پوسیدگی و تخریب جلوگیری کنند.

پژوهشگران انگلیسی می گویند :یک محصول طبیعی گیاهی به نام trans-chalcone از باقی ماندن باکتری در حفره های دهان و در نهایت پوسیدگی دندان پیشگیری می کند.

 باقی ماندان باکتری در حفره های دهان باعث تشکیل پلاک و ترشح اسیدی می شود که در نهایت پوسیدگی دندان را به دنبال دارد.
چالکون ماده اصلی در برخی گیاهان دارویی مانند شیرین بیان است.
Trans-chalcone در واقع باعث مسدود کردن آنزیمی می شود که به باکتری اجازه می دهد در دهان رشد کند، خود را به دندان ها بچسباند ، نوارهای به اصطلاح زیستی برای محافظت از خود ایجاد کند و باعث تشکیل پلاک بر روی دندان ها شود.
دکتر دومینیک کامپوپیانو از دانشکده شیمی دانشگاه ادینبورگ در انگلیس در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که این کشف بر پتانسیل این طبقه از محصولات طبیعی در غذا و فناوری های مراقبت بهداشتی تاکید دارد.
این مطالعه در نشریه Chemical Communications منتشر شده است

هلث