index.jpg745757

جراحان انگلیسی پرخطاترین جراحان دنیا در زمینه جاگذاشتن وسایل جراحی در بدن بیمارشان هستند , آنان جان هزاران بیمار را اینگونه به خطر انداخته اند!

 کارشناسان، جراحان کشور انگلستان را جزو پرخطاترین جراحان در جهان به لحاظ باقی گذاشتن وسایل اعمال جراحی از قبیل سوزن، پنس و باند زخم بندی در بدن بیماران دسته بندی کرده‌اند.

index.jpg688

گفتنی است، بر اساس جدیدترین گزارش‌ها در انگلستان از هر 100 هزار مورد جراحی حدود 5 و نیم مورد جایگزاری وسایل جراحی در بدن بیمار وجود دارد.

درحالی که این آمار در کشور لهستان یک و نه دهم مورد و در اسلوونی 2 و هشت دهم مورد است.

457575757

جا گذاشتن وسایل جراحی در بدن بیماران سبب بروز عفونت های مرگبار، تحلیل رفتن و نابودی اندام‌های داخلی و حتی مرگ بیماران می‌شود.

به جا ماندن وسایلی چون پنس، سوزن تزریق زیر جلدی و سایر وسایل بویژه وسایل فلزی در بدن بیمار می‌تواند منجر به مسمومیت خونی، بروز عفونت، نارسایی ارگان‌های بدن و مرگ بیمار شود.

index

در فاصله سالهای 2014 تا 2015 حدود 102 مورد باقی ماندن وسایل جراحی در بدن بیماران شناسایی شده است.

مقامات انگلیسی هشدار می‌دهند پزشکان باید دقت بیشتری هنگام جراحی به خرج دهند و پرستاران نیز باید در شمارش اقلام و وسایل مورد استفاده در جراحی قبل و بعد از عمل بیمار اهتمام بیشتری ورزند.

تا به حال چندین مورد مرگ بیمار در نتیجه جای گذاشتن وسایل جراحی در بدن آنها گزارش شده که یکی از آنها در سال 2009 رخ داده  که ما در چهار فرزند پس از به جا ماندن ابزار مخصوص جراحی سزارین هنگام زایمان آخرین فرزندش تنها 3 ماه پس از جراحی خود را به خاطر عفونت از دست داد.

در موردی دیگر یک بیمار  پس از جای گذاشته شدن ابزار جراحی خارج کردن کیسه صفرا ماه ها دچار درد کشنده بود تا سرانجام تصویر برداریMRI  شی‌ء خارجی را در بدن او شناسایی کرده و مجددا با یک عمل جراحی دیگر ابزار جراحی را از بدن او خارج کردند.