اگر قصد دارید در این تابستان به جاده بزنید و به مسافرت بروید و باید داروهای‌تان را هم همراه داشته باشید، به این توصیه‌ها عمل کنید.

برای موارد اورژانس، فهرست کاملی از داروهایی را که مصرف می‌کنید، به همراه داشته باشید.
اگر با هواپیما سفر می‌کنید، داروها را در بسته‌های اصلی‌شان درون یک کیف‌دستی بگذارید و  نه داخل چمدان، تا بتوانید آنها  در طول سفر همراه داشته باشید.
داروی بیشتری نسبت به مقدار مصرف خود در طول سفر به همراه ببرید، تا در موارد تغییر برنامه سفر یا بروز مشکل در برگشت به خانه، دارو کم نیاورید.
هر دارویی را باید در  شرایط یخچال نگهداری شود، در بسته‌ عایق‌بندی‌ و سرد شده قرار دهید.
اگر به کشور دیگری می‌روید، اطمینان حاصل کنید که با قوانین آن کشور در مورد آوردن داروها تعارضی وجود نداشته باشد.