mother-overwhelm

روانشناسان معتقدند به دنیا آمدن اولین فرزند،موجب ایجاد رخداد روانی در خانواده می شود و افسردگی و نارضایتی را در بین زوجین افزایش می دهد!

دانشمندان به تازگی موفق به انجام تحقیقاتی شده اند که اثبات می کند کدام رخداد بزرگ در خانواده ها می تواند موجب ایجاد بحران روانی بزرگتری شود.

محققان آلمانی در این تحقیقات دریافتند که تولد نخستین فرزند می تواند حتی بیشتر از پدیده های ناخوشایندی مانند طلاق و یا فوت یکی از اعضای خانواده موجب افسردگی شود.

این تیم تحقیقاتی با استفاده از یک جامعه آماری متشکل از ۲ هزار و ۱۶ زوج فاقد فرزند، شرایط این افراد را پس از گذشت دو سال از تولد نخستین نوزاد مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق از افراد خواسته شده بود که میزان رضایت خود از زندگی پس از تولد نوزاد را با امتیازی بین ۰ تا ۱۰، تعیین کنند. عدد صفر نشانه نارضایتی مطلق و عدد ۱۰ نشان دهنده رضایت کامل بود.

این نظرسنجی بر اساس رخدادهای دیگری مانند طلاق، از دست دادن موقعیت کاری و مرگ همسر نیز انجام شد و در پایان مشخص شد که بچه دار شدن با میزان تغییر منفی ۱.۶ می تواند بیشترین میزان تاثیر را داشته باشد. رتبه دوم به صورت مشترک مربوط به مرگ همسر و از دست دادن شغل بود که امتیاز برابر با منفی ۱ را نشان می دادند. کمترین میزان تغییر منفی در زندگی زوج ها را نیز طلاق به همراه داشت که میزان رضایت از زندگی را به مقدار ۰.۶ درصد کاهش می داد.

هدف از انجام این تحقیقات این بود که دانشمندان بتوانند دلایل کاهش میزان زاد و ولد در کشورهای توسعه یافته را کشف کنند. شایان ذکر است که در نتایج این تحقیقات مشخص شده بود که ۳۷ درصد از والدین پس از تولد نخستین نوزاد با کاهش چشمگیر میزان آسایش روبرو شده بودند. مهم ترین مواردی که والدین در نارضایتی خود به آنها اشاره داشته اند مشکلات شیر دادن به کودک در بانوان و بی خوابی های متعدد در آقایان بود. همچنین هر دو گروه معتقد بودند که وجود نوزاد موجب شده که آنها به اجبار در خانه زندانی شده و محدودیت بیشتری برای رفتن به محیط های خارج از خانه را تجربه کنند.
حال دانشمندان به دنبال یافتن راهکاری هستند تا این نرخ نارضایتی را کاهش داده و زوج ها را برای بچه دار شدن آماده تر سازند.

مهر،