helmet2-936x644با استفاده از این نوع مواد می توان از آسیب رسیدن به مغز انسان پیشگیری کرد!

تشخیص آسیبی که بر اثر ضربه به سر وارد شده است می تواند به سختی امکان پذیر باشد و این اتفاق سال های زیادی از زندگی فرد را بعد از حادثه تحت تاثیر قرار می دهد.

تشخیص سریع ضربه ای که سر یک نفر در حادثه دچار آسیب شده است کارآیی زیادی در تشخیص محل آسیب دیدگی او دارد ، در نتیجه کارهای درمانی لازم روی او به خوبی انجام می گیرد و می تواند دامنه خسارت را پایین آورد.

بر این اساس یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه پنسیلوانیا موادی را طراحی کرده اند که می توانند در آینده ای نه چندان دور در وسایلی که مسئولیت حفاظت از سر را دارند مورد استفاده قرار گیرد. این مواد قادرند سریعا شدت ضربه را تشخیص داده و نشانه های واضحی را از آسیب آشکار سازند.

محققان می گویند عوارض طولانی مدت آسیب هایی که به سر وارد شده است می توانند با استفاده از تحقیقات اخیری که انجام گرفته است و اینکه رسانه ها هم در اطلاع رسانی از این موضوع برای سربازان و همچنین ورزشکاران حرفه ای نقش خوبی ایفا کرده اند به راحتی قابل تشخیص باشند.

پاسخ این تیم تحقیقاتی استفاده از موادی است که از پلیمر استفاده می کنند و در زیر ضربه ای که به آن وارد می شود می توانند رنگ عوض کنند و این بستگی به میزان ضربه دارد. ایده اصلی این بوده است که آسیب به سر را شناسایی نمایند. بنابر این ارزیابی و درمان در یک دوره زمانی می تواند تشخیص داده شود و فعالیت های درمانی به منظور دوری از آسیب بیشتر پیگیری شود.

تیم تحقیقاتی در حال حاضر تلاش دارد تا کارآیی این مواد را در سرعت های بیشتر توسعه دهد. همچنین نتایج این تحقیق در 250th National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS) به چاپ رسیده است.