dealing-with-a-dog-that-behaves-oddly-when-you-get-intimate-with-someone-54bd07147de49
اگر می خواهید زندگی موفقی داشته باشید بهتر است به دنبال کسب مهارت های همسرداری باشید.

حسین ابراهیمی مقدم روان شناس اظهار کرد: یکی از انتظارات زوجین این است که فرد بتواند در موقعیت اجتماعی مختلف حاضر شود و رفتاری متناسب با شرایط و شأن خود داشته باشد و باید با افرادی جدیدی که رو به رو می‌شوند رابطه مناسبی برقرار کند.
وی افزود: مهمترین رمز داشتن یک زندگی مشترک موفق و پایدار، کسب مهارت‌های همسرداری است و البته رفتارها و نکات زیادی وجود دارد که زوجین در صورت برخورداری از مهارت‌های آن و به کارگیری در زندگی مشترک می‌توانند محبت را در کنار یکدیگر احساس کنند.
وی در پایان  گفت: زندگی مشترک را نباید به شکل یک میدان مبارزه دید که یک برنده و یک بازنده دارد و سرانجام اینکه مشکل و اختلافات همیشه پیش می‌آید و آنچه مهم است توانایی حل  مشکل است و همدردی بررسی منطقی موضوع و تاکید بر ارائه راهکار برای جلوگیری از تکرار مشکل می‌تواند از جمله راه حل‌های مطلوب برای رفع اختلافات زوجین باشد.