يك داروي ضد بيماري قند (ديابت) كه بيش از يك ميليون نفر در آمريكا از آن استفاده مي‌كنند، به دليل افزايش حمله قلبي در بيماران، قرار است از بازار آمريكا جمع‌آوري شود.
این خبر مربوط به سال 86 می باشد…

داروي “روزيگليتازون” (‪ (Rosiglitazone‬كه با نام تجاري “آوانديا” در بازار آمريكا فروخته مي‌شود، ‪ ۴۳‬درصد احتمال حمله قلبي را در بيماران ديابتي بيشتر مي‌كند.

“ديويد گراهام” دانشمند و محقق سازمان غذا و داروي آمريكا(‪ (FDA‬گزارشي را با توجه به مقاله‌اي كه اخيرا در مجله پزشكي “نيو انگلند” چاپ شده، منتشر كرد كه بر اساس آن ضرر بكارگيري اين دارو بيشتر از استفاده از آن است.

اين دارو يكي از گرانترين داروهاي ضد ديابت است و هر قرص آن دو دلار فروخته مي‌شود.

شركت گلاسكو كه توليدكننده اين داروست، با نظر اين محقق مخالف است و تعداد حملات قلبي را بسيار كمتر از آنچه كه گزارش شده مي‌داند.

كنترل بيماري ديابت بطور عمده براي مبارزه با عوارض قلبي عروقي آن است كه با مصرف اين قرص، عوارض قلبي بيشتر هم مي‌شود.