marriage

آیا افراد متاهل خوشبخت هستند و زندگی با ازدواج کردن بهتر و شادتر از قبل خواهدشد!

 اغلب شنیده ایم، تشکیل خانواده و زندگی با کسی که دوستش می داریم به معنای حال بهتر و دل خوش در زندگی است. شما به چنین گفته ای باور دارید؟ به نظر شما متأهلین غالباً شادتر از مجردها هستند؟ زندگی به کام کدام گروه شیرین تر می آید؟

 اگرچه بیشتر تحقیقات پیشین دانمشندان در راستای تأیید گزاره مطرح شده است، اما آخرین یافته های به دست آمده در نقطه مقابل آنها ایستاده است. بر این اساس، افرادی که از چالش های یک رابطه عاطفی جدی برایشان به همراه دارد گریزان هستند اگر مجرد بمانند به همان میزان شادی را تجربه می کنند که تشکیل خانواده بدهند. در واقع، خوشحالی هر فردی در زندگی فارغ از اینکه مجرد یا متأهل باشد به الگوهای شخصیتی او مربوط می شود.

از همین رو، گروهی که همیشه تلاش کرده اند از درگیری های که نزدیک شدن به سایرین برایشان به وجود می آورد دوری کنند، زندگی مجردی کمک بیشتری به افزایش کیفیت زندگی آنها می کند. این امر قابل پیش بینی است که، مجرد ماندن مانع برخی از اضطراب ها و چالش های موجود در زندگی متأهلی می شود. اما افرادی که به تعیین اهداف گروهی علاقه مند هستند، نه تنها از بالا و پایین های زندگی متأهلی لذت می برند بلکه به صورت خودخواسته ای به دنبال چالش های آن می روند.

 دیدگاهی که هر فردی برای تعیین اهدافش در زندگی انتخاب می کند نقش حیاتی در مجرد یا متأهل ماندن و به تبع آن در شادی بودن یا نبودن آنها در زندگی ایفا می کند. اگر شما فردی هستید که به صورت خودخواسته از اهداف مشارکتی دوری می کنند، ازدواج کردن چیزی جز درد و رنج بیشتر برایشان به دنبال ندارد. بنابراین، اگر انتخاب شما زندگی مجردی است اما از شیوه زندگی خودتان احساس رضایت می کنید، نگران صحبت های اطرافتان نباشید و به حال خوبتان شک نکنید.

منبع psychcentral