Sleeping-Behavior-Predicts-Neurodegenerative-Diseases-2
دلیل علمی حرکت چشم ها در زمان خواب چیست و چرا این اتفاق می افتد؟

کارشناسان با مطالع و ضبط وضعیت سلول‌های مغز افراد در هنگام خواب دریافته‌اند حرکت چشم افراد هنگام خواب به دلیل دیدن صحنه‌های مختلف هنگام خواب و تغییر‌دادن صحنه‌های مختلف خواب توسط چشم است.
گفتنی است، دانشمندان اعتقاد دارند حرکت چشم هنگام خواب مانند دکمه تنظیم پخش صحنه‌های مختلف رویا و خواب افراد است.
پژوهشگران با کاشت الکترود بر روی مغز 19 فرد مبتلا به بیماری صرع مقاوم به دارو دریافته‌اند افراد به هنگام دیدن رویا دارای واکنش در مغز و چشم نسبت به صحنه‌های رویا هستند.
حرکت سریع چشم هنگام رویا دیدن سبب رد و بدل ‌شدن عکس‌هایی فوری در مغز از رویا می‌شود.
فعالیت الکتریکی سلول‌های مغزی هنگام خواب که به اصطلاح REM  نامیده می‌شود یکی از بزرگترین اسرار در عالم پزشکی است و دانشمندان امیدوار هستند در گام‌های آتی بتوانند خواب افراد را رمزگشایی، ردیابی و حتی منتشر کنند.
دانشمندان همچنین دریافته‌اند رویاها و توهمات هنگام خواب منجر به فعال شدن مناطقی از نیمکره راست مغز می‌شود که مخصوص پردازش کلمات، استدلال و کشف معانی است.
در عین حال پس از برطرف شدن حالت REM فعالیت سلول‌های مغزی به حالت عادی بر می‌گردد.
کارشناسان حتی بر این باور هستند که افراد مبتلا به اختلالات روانی دارای رویاهای خاصی هستند که می‌توان از طریق شناسایی و بررسی وضعیت خواب آنها بیماری را تجزیه تحلیل کرده
راهکارهای درمانی خاص برای مقابله با بیماری ارائه کرد.
پس از اتصال الکترودها به مغز افراد مبتلا به صرع و اندازه‌گیری فعالیت نورون‌ها پزشکان تصاویر رنگی و منحصر به فرد از حرکت نورون‌ها هنگام رویا دیدن افراد بدست آورده‌اند.
کارشناسان اذعان دارند در هنگام  خواب بخش‌هایی از مغز و حتی چشم بیدار است و بر اعمالی چون حرکت سایه‌ها، تغییر نور، صدا، بوی دود و پهلو به پهلوشدن، جریان عادی کارکرد بخش‌های مختلف بدن، تنظیم تنفس، دمای بدن و فشار خون نظارت دارد تا چنانچه هر گونه تغییری حتی در سطح بسیار کم رخ داد بلافاصله بدن را آگاه و فرد را از خواب بیدار کند.
هنگام مشاهده رویا فرد دارای حرکت چشمی سریع، تنفس بالا، افزایش فشار خون و کم شدن حرکت بدن می‌شود.
کارشناسان تا به حال تلاش‌های گسترده‌ای برای تعبیر رویا و حتی تفسیر و ترجمه آن انجام داده‌اند.