207

وقتی زمان صرف غذا فرا می رسد، سعی کنید آرام تر غذا بخورید، زیرا طبق نتایج تحقیقی که در این زمینه انجام شده، کسانی که آرام غذا می خورند نسبت به کسانی که سریع و تند غذا می خورند، بیشتر احساس سیری می کنند.

تحقیقات قبلی متوجه شده بودند افرادی که آرام غذا می خورند نسبت به کسانی که هنگام غذا خوردن عجله می کنند، دارای شاخص توده بدنی (BMIs) کمتری هستند . اما در این تحقیقات علت این امر به خوبی شناخته شده نبود.طبق گزارش Daily Mail ، برای بررسی چگونگی تاثیر سریع غذا خوردن روی احساس سیری، محققان دانشگاه بریستول دست به کار شده و به داوطلبان شرکت کننده در این تحقیق سوپ گوجه فرنگی دادند (این سوپ با لوله به دهان آنها ریخته می شد).استفاده از لوله به این دلیل بود تا مانع قضاوت بصری محققان درباره ی چگونگی مقدار سوپ خورده شده ، باشد. به شرکت کنندگان با دو سرعت متفاوت 400 میلی گرم سوپ خورانده شد. در گروه اول هر دو ثانیه 11.8 میلی گرم سوپ خورانده شده و بعد از هر دو ثانیه، چهار ثانیه مکث قرار داده شد.گروه دیگر، هر یک ثانیه 5.4 میلی گرم سوپ داده شده و بعد از هر ثانیه یک مکث 10 ثانیه ای قرار داده شد. بعد از آزمایش از داوطلبان خواسته شد تا بگویند درست بعد از صرف سوپ و دو ساعت بعد از آن چه مقدار احساس سیری می کنند.افرادی که در گروه دوم قرار داشتند نسبت به گروهی که سریع تر سوپ خورده بودند، اظهار کردند بلافاصله بعد از تست و دو ساعت بعد از آن بیشتر احساس سیری کرده اند.

این مطلب توسط تیم مترجمین مجله پزشکی دکتر سلام تهیه شده است. استفاده از آن فقط با ذکر منبع دکتر سلام(hiDoctor.ir) مجاز می باشد.