emo_eating1
چگونه می توان گرسنگی کاذب را درمان کرد و چه عوامل احساسی موجب پیدایش این عارضه خواهند شد.

کارشناسان هشدار می‌دهند خوردن غذا بر روی میز کار در محل کار و یا غذا خوردن در حال راه رفتن و یا غذا خوردن در حال استرس و پریشانی می‌تواند موجب عدم جذب مواد غذایی، بروز چاقی و نیز افزایش اشتها به دلیل فراموش کردن خوردن وعده غذایی در افراد شود.
سایر مشکلات غذا خوردن در حالت نامناسب عبارت است از مشکلات سوء هاضمه، عدم دریافت طعم و عطر مواد غذایی و حتی پوسیدگی دهان و دندان که می‌تواند در دراز مدت منجر به بیماری‌های مزمن در افراد شود.
کارشناسان بر این اساس توصیه می‌کنند، بهترین حالت برای خوردن غذا حالت نشسته بر روی یک میز به جز میز کار است.
خوردن غذا با آرامش می‌تواند منجر به جذب موادغذایی مغذی، کاهش مشکلات گوارشی، لذت بردن از عطر و طعم غذا، تعدیل وزن و جلوگیری از افزایش وزن و احساس گرسنگی زودهنگام شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهند، بر اساس تحقیقات پژوهشگران دانشگاه سوری بر روی داوطلبان برای بدسن آوردن بهترین بهره از خوردن مواد غذایی افراد باید از انجام کارهای متفرقه هنگام خوردن غذا اجتناب کنند.
از جمله کارهای متفرقه می‌توان تماشای تلویزیون، گوش دادن به رادیو، درس خواندن، انجام کارهای اداری، حرف زدن با تلفن و راه رفتن را نام برد.
کارشناسان اعتقاد دارند، غذا خوردن تؤام با آرامش سبب به وجود آمدن فعل و انفعالات شیمیایی مفید در مغز و بهبود سلامت می‌شود.
کارشناسان به ویژه به افراد شاغل توصیه اکید می‌کنند هنگام وعده ناهار از میز محل کار خود فاصله بگیرند و در یک محیط آرام به خوردن وعده غذایی برای حفظ سلامت روحی و جسمی بپردازند.