خواب و سلامتی

خواب و سلامتی

میزان خواب کافی در سنین مختلف چند ساعت است؟ خواب برای سلامتی ما ضروری است و به بدنمان فرصت بازسازی می‌دهد. مدت …

ورزش درمانی

ورزش درمانی

تحرک کلید طول عمر است. پیاده روی، شنا، دویدن، کوه نوردی و صخره نوردی …هر فعالیتی که باشد؛ قراردادن وضعیت بدنی مان …