آسپریشن چیست؟

آسپریشن چیست؟

هنگامی که کودک شما مواد غذایی را می‌بلعد، این مواد از طریق دهان به گلو منتقل می‌شود. در اصطلاح به این ناحیه …