ابتلا به سنگ کلیه

ابتلا به سنگ کلیه

  حالت تهوع و استفراغ،وجود خون در ادرار و یا رنگ‌های غیرعادی ادرار،ادرار مکرر و دردناک،درد ناگهانی و شدید پهلو و دستگاه …