درمان گلوکوم

درمان گلوکوم

اکثر انواع گلوکوم نیازمند درمان هستند. هدف از درمان گلوکوم پیشگیری از کاهش بیشتر بینایی از طریق کنترل فشار درون چشم است. …